Home | Het bedrijf | De diensten | De visie | De klanten | Contact

   
 
 
         
 
     
 
De diensten        
         

Wij leveren diensten op het gebied van projectmanagement en consultancy, zowel direct voor opdrachtgevers als ook via intermediairs. Tevens verzorgen wij de directe aansturing op operationeel vlak, maar ook coachend en beleidsbepalend gaan we geen uitdaging uit de weg. Onder druk presteren en van niet lopende projecten alsnog een succes maken, dat zijn zaken die anderen energie kosten, wij krijgen daar juist energie van. Een grote mate van inlevingsvermogen in mens en materie is hierbij van groot voordeel.

 

Wij streven naar projecten die minimaal 4 maanden duren. Door de manier van werken en het streven naar een duidelijke koerswijziging binnen een project, menen wij hiervoor minimaal 4 maanden nodig te hebben om duidelijk en meetbaar resultaat te boeken. Al streven we naar resultaat op de korte termijn, moet het doel altijd zijn, dat het effect langer doorwerken om zo ook na de feitelijke periode bij de opdrachtgever blijvend positief bij te dragen aan een succesvol project, dan wel niet door aanwezigheid, maar door b.v. geimplementeerde processen.

 

Afspraken maken over SMART targets, leadtimes en evaluatiemomenten zijn naar onze mening zeer wenselijk, waardoor voor opdrachtgever als ook voor opdrachtnemer duidelijk beschreven is wat wij van elkaar verwachten. Tussentijdse evaluatie, bijsturen van de vooraf bepaalde koers behoren dan ook zeker tot de mogelijkheden. Flexibel als we zijn, kunnen we ons ook aan snel veranderende marktomstandigheden of prerequisites aanpassen en een nieuwe strategie bepalen, om succes te kunnen blijven garanderen.

 

 
   
   
         

 
   
 
 

 2011 Kiehn Consultancy & Projectmanagement I Webdesign: Studio Gusto