Home | Het bedrijf | De diensten | De visie | De klanten | Contact

   
 
 
         
 
     
 
De visie        
         

Kiehn Consultancy & Projectmanagement gelooft in emotioneel management. Niet alleen de procedures, processen en targets zijn van belang om een project binnen een organisatie een succes te laten worden. Het resultaat valt of staat met de mensen die in het project werken. Ontevreden mensen, die naar hun werk komen omdat ze daar salaris voor krijgen, hebben naar onze mening de verkeerde beweegredenen en zullen zich dus ook meestal niet maximaal inzetten voor het algemene doel.

 

Kiehn Consultancy & projectmanagement probeert eerst het doel duidelijk in kaart te brengen. Daarna volgt een inventarisatie van de processen en randvoorwaarden waar mee gewerkt zal moeten worden. De mensen met wie van het project een succes moet worden gemaakt, krijgen allemaal een blanco sheet. In het verleden behaalde resulaten bieden geen garanties voor een bevoorrechte positie, en strafpunten behaald door missers in het verleden worden niet meegewogen.

 

Door uitstekende mensenkennis en een prima inschattingsvermogen wordt een vertrouwensband gekweekt, waardoor projectmedewerkers positief beinvloed worden. Daarnaast wordt in kaart gebracht wat de individuele drijfveren zijn. Positieve coaching en duidelijke afspraken maken zijn 2 heilige randvoorwaarden. Vertrouwen geven betekent betrokkenheid creeren. Betrokkenheid betekent inzet. En inzet betekent resultaat.

 
   
   
         

 
   
 
 

 2011 Kiehn Consultancy & Projectmanagement I Webdesign: Studio Gusto