Mijn profiel

Mijn naam is Chris Kiehn, geboren in 1976. Ik heb een fijne relatie met Willemijn en samen hebben we 4 kinderen. Ik houd van (Indisch) koken en avontuurlijke reizen op de bonnefooi. Deze manier van reizen levert onverwachte ontmoetingen en boeiende gesprekken op. Voor mij is het een bron van inspiratie om andere culturen te ontdekken. Deze open blik en houding helpt mij ook bij het leren kennen van de verschillende persoonlijkheden binnen de teams.

Organiseren en communiceren

Mijn achtergrond komt tot uiting in mijn karakter. Ik heb een Duitse vader en dat zie je terug in mijn Pünktlichkeit, Gründlichkeit en structurele en georganiseerde aanpak als teammanager. Mijn menselijke en vriendelijke kant heb ik geërfd van mijn Indische familie van moeders kant. In mijn vrije tijd ben ik onder andere jeugdcoach, bestuurslid en jeugdscheidsrechter bij de plaatselijke voetbalvereniging, omdat ik energie krijg van het groeiproces van jeugdleden.

Mijn roots zie je ook terug in de uitkomst van de kleurentest: ik ben een kameleon en heb geen dominante kleur. Ik geef ruimte als het kan, maar pak deze ook terug als het moet. Is het nodig om gas te geven dan kleur ik rood. Moet juist even de voet van het gaspedaal en is persoonlijke aandacht nodig, dan komt mijn blauwe en groene kant naar voren. Ik kan me heel eenvoudig aanpassen aan de omstandigheden, maar het welzijn van de mensen uit mijn team gaat nooit ten koste van het halen van een deadline.

Mijn competenties

Wil je een goed functionerend team waarbij de potentie volledig benut wordt? Ik ben in staat een team zodanig te (re)organiseren dat iedereen vanuit eigen intrinsieke motivatie in verbinding komt en blijft met elkaar. We werken gezamenlijk en in harmonie aan hetzelfde doel. Dit geldt zowel voor bestaande teams als voor twee bedrijven of twee teams waar één homogeen geheel van gemaakt moet worden. Ik check continu of we nog de juiste koers varen. Ik blus liever geen brandjes, maar probeer ze aan de voorzijde te voorkomen. Ik pak niet alleen de problemen aan, maar achterhaal ook de oorzaken. Daarna voer ik een optimalisatie van het gehele proces gezamenlijk met het team uit, zodat de verbetering blijvend van aard is. Al tijdens de uitvoering ben ik bezig de processen en de dynamiek binnen het team te verbeteren en te optimaliseren. Dankzij mijn sterke analytische vermogen ben ik in staat elk probleem, uitdaging of proces te doorgronden en de pijnpunten op te lossen. Uitdagingen die te maken hebben met van oudsher ingeburgerde processen of met heilige huisjes pak ik stevig aan. Ik ben niet terughoudend om de juiste vragen te blijven stellen en op die manier gezamenlijk tot verbeter- en optimalisatievoorstellen te komen.

Kiehn Solutions
Aandacht voor doelstellingen en mens

Het is naar mijn mening belangrijk om te achterhalen wat mensen echt motiveert. Met wat voor personen heb ik te maken? Hoe kan ik ze met de juiste communicatie het beste motiveren? Op basis van welke drijfveren zijn de teamleden in beweging te krijgen? Ik dirigeer niet, maar ik verbind en haal het beste uit iedereen, zodat we het ook echt samen kunnen doen.

Goede en heldere communicatie

Niet alleen de communicatie met de teamleden is belangrijk, ook de communicatie met de stakeholders en de directie is een essentieel onderdeel van mijn werkzaam-heden. Ik ben open en transparant, maar ook proactief. Als er om wat voor reden dan ook iets niet goed gaat, mag dat voor niemand een verrassing zijn omdat ik tijdig informeer en communiceer over eventuele afwijkingen. Dit kan zowel financieel als team gerelateerd zijn. Ik bewaak daarentegen ook zeker de grenzen van het team. Met goede argumenten ga ik een discussie graag aan.

 

Kiehn Solutions
Maak gebruik
van mijn expertise
  • Verbeteren en optimaliseren van teams
  • Operationeel leiderschap
  • Teammanagement
  • Sturing op KPI’s, CAPEX, OPEX
  • Roll-out van netwerken en diensten
  • Project- en programmamanagement
  • Procesinrichting en verbetering
  • Begeleiding en samenvoeging bij fusies of overnames
Contact
Mijn ervaring
Connecting the dots

Als georganiseerde en verbindende teammanager houd ik me bezig met het 
continu en blijvend verbeteren van het team. Goed samenwerkende en deskundige teams zijn essentieel en zorgen ervoor dat de gewenste resultaten behaald worden. 
Ik haal het beste in het team naar boven door kritische vragen te stellen en te blijven communiceren, waarbij ik de mens achter het teamlid nooit vergeet.

Kiehn Solutions
Adviseur bij TenneT TSO

Bij TenneT geef ik leiding aan projecten binnen het Rights & Environment Management Agreements team en zijn we verantwoordelijk voor het aansluiten van offshore windparken op het bestaande hoogspanningsnet op land. Hiervoor moeten onderzoeken uitgevoerd worden, zoals sonderingen, verziltingsonderzoeken en boringen om uiteindelijk de verbindingen aan te leggen. Daarbij kan het gaan om ondergrondse mantelbuizen via gestuurde boringen of open ontgravingen of een bovengrondse hoogspanningslijn. De eigenaren van alle percelen waarop de belaste stroken zich bevinden waar de kabels inclusief een beschermzone in moeten komen te liggen, moeten toestemming geven via een zakelijk recht overeenkomst. Samen met het team zorgen we voor een heldere communicatie, afstemming en uiteindelijk voor de notariële en kadastrale vastlegging met alle privaatrechtelijke partijen, zodat het ligrecht optimaal geborgd is. Ik ga altijd voor een minnelijke overeenkomst, maar bij een agree to disagree-status ga ik een eventuele gedoogprocedure conform Omgevingswet niet uit de weg.

Manager Property & Acquisition bij Cellnex

Ik was verantwoordelijk voor alle landlordbeheer- en acquisitieactiviteiten in Nederland en gaf leiding aan een team dat bestond uit meer dan tien medewerkers, contractors en servicepartners. Gezamenlijk hebben we de bedrijfscultuur getransformeerd van operator naar passieve infra, de netwerkcapaciteit van T-Mobile geborgd en de landlord tevredenheid en retentie verbeterd. Na een overname heb ik een leidende rol vervuld in de samenvoeging van beide entiteiten en teams.

Programma Manager 4G roll-out bij KPN

Onder mijn leiding hebben teams van meer dan dertig medewerkers en contractors roll-out projecten tot een goed einde gebracht, waaronder het moderniseren, uitrollen en ontmantelen van mobiele netwerken (upgrade van 3G naar 4G en de 5G start-up) en hebben we gezamenlijk meer dan 1.000 capaciteitsuitbreidingen gerealiseerd door de juiste focus en prioritering aan te brengen (was daarvoor jaarlijks 800).

Customer Projectmanager bij Ericsson

Ik heb leiding gegeven aan teams van meer dan twintig medewerkers en subcontractors en heb de turn-key projecten aangestuurd, zoals het binnen twee jaar realiseren van een landelijke LTE800 dekking van het KPN-netwerk, waardoor KPN de eerste mobiele operator met landelijke 4G dekking in Nederland was. Daarnaast heb ik binnen twee jaar 915 UMTS sites voor het T-Mobile netwerk gerealiseerd. De grootste uitdaging hierbij was het implementeren van de nieuwe klanten in het bestaande Ericsson domein.

Project Manager Glas Zakelijke Markt & FttO bij KPN

Bij KPN was ik verantwoordelijk voor de aansturing van de aanleg van glasvezelprojecten, zoals Fiber to the home, office en site en het aansturen van contractors en het leidinggeven aan de interne organisatie (Plan-Build-Run). Samen met het team dat uit meer dan twintig medewerkers bestond, hebben we per week gemiddeld 15-25 klantaansluitingen en voorraadvormende projecten technisch gereed opgeleverd.